Vrei sa construiesti? Grijile tale se opresc aici.

Una din provocările începerii unui proiect de construcții este obținerea documentelor și avizelor necesare, conform legislației în vigoare. Deseori, investitorul sau constructorul nu dispun de timpul necesar pentru întocmirea documentației necesare, motiv pentru care se întârzie începerea lucrărilor.

De aceeea, echipa MB Building & Consulting îți pune la dispoziție o echipă de specialiști care se asigură de planificarea, buna organizare și coordonarea entităților și resurselor implicate. Suntem responsabili cu tehnica de execuție, întocmirea fișelor și a proiectelor tehnologice, avizarea planurilor de verificare a execuției și obținerea de avize conform certificatului de urbanism.
Vom porni împreună cu dreptul și cu documentația la zi. Consultanții noștri vor asigura buna comunicare între toate entitățile implicate și vor intermedia legătura dintre tine și autoritățile publice, dacă este necesar acest lucru.

Avize constructii? Autorizatie de constructie? Lasa-le in seama noastra.

Orice proiect de construcții impune obținerea unei Autorizații de Construire, obținută numai în baza Certificatului de Urbanism. Această Autorizație constituie actul de autoritate al administrației locale și se eliberează conform legii nr:50/1991, actualizat la zi.

De asemenea, conform legii, specialiștii noștri eliberează certificate energetice pentru clădiri, în scopul atestării performanței energetice a acestora.

Cum obținem Certificatul de Urbanism?

Pentru obtinerea CU(Certificatului de urbanism), MB Building&Consulting parcurge urmatorii pasi:

 • Obtine de la beneficiar datele de identificare si documentele necesare intocmirii dosarului de documentatie.
 • Intocmeste dosarul pentru obtinerea certificatului de urbanism.
 • Depune dosarul la Administratia Publica competenta.
 • Sustine documentatia in vedera elibararii CU.
 • Plateste taxa pentru CU in numele Beneficiarului.
 • Ridica CU de la Administratia Publica competenta.
 • Prezinta CU emis, beneficiaruilui.

Cum obținem Autorizația de Construire?

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, MB Building&Consulting, firma de proiectare si consultanta, trebuie sa respecte toate conditiile stipulate in CU(Certificatul de Urbanism), cum ar fi avize, acorduri, documentatii, parcurgand urmatorii pasi:

 • Intocmeste documentatia pentru fiecare aviz si acord solicitat prin CU.
 • Depune documentatiile pentru obtinerea acordurilor.
 • Intocmeste/solicita proiectele pentru faza de proiectare (PAC/DTAC – Proiectul pentru Autorizatia de Construire / Documentatia Tehnica pentru Autorizatia de Construire).
 • Completeaza toate cerintele din CUsi intocmeste dosarul pentru Autorizatia de Construire.
 • Depune dosarul cu toata documentatia la Autoritatea Publica competenta.
 • Face plata taxei pentru Autorizatia de Construire la valoarea estimate, din memoriul de arhitectura, in numele beneficiarului
 • Ridica Autorizatiei de Construire de la Administratia Publica competenta.
 • Prezinta Autorizatia de Construire beneficiaruilui.

Ce cuprinde un Certificat Energetic?

Eliberarea de certificate energetice presupune includerea unei serii de valori de referință prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care îți vor permite să compari și să evaluezi performanța energetică a clădirii tale.

Într-un certificat energetic este menționat calificativul clădirii, de la „A” la „G”, unde „A” reprezintă un consum redus de energie, iar „G” reprezintă un consum ridicat. Valabilitatea unui certificat energetic este de 10 ani de la emiterea sa.

În plus față de eliberarea de Certificate Energetice, noi te ajutăm cu o serie de recomandări de reducere a costurilor prin sporirea performanței energetice a clădirii.

Vrei să discutăm despre întocmirea documentelor necesare pentru desfășurarea lucrărilor tale de construcție? Noi te putem ajuta!


Dorești să modifici o construcție existentă? Nicio problemă.

Modificarea structurii unei construcții existente deja se poate realiza în urma unei verificări tehnice și a unei expertize tehnice din partea unei echipe specializate. Noi putem fi acea echipă care va lucra pentru tine și te va ajuta să duci construcția la bun sfârșit.

Clădirile existente deja presupun o serie de factori de risc de fiecare dată când se intervine cu modificări asupra lor, în conformitate cu legea privind calitatea în construcții. Pentru a menține starea tehnică a construcției și a putea demara lucrările, specialiștii noștri vor realiza expertiza tehnică.

Această lucrare de expertiză constă într-o serie de măsuri pentru determinarea și evaluarea posibilității utilizării în continuare a construcției, după intervenții.
Noi te putem ajuta cu realizarea expertizei tehnice și a tuturor verificărilor necesare pentru:

 • Construcții civile
 • Construcții industriale
 • Construcții agrozootehnice
 • Drumuri, poduri, căi ferate
 • Construcții hidrotehnice
 • Construcții comunale
 • Etc
În plus, efectuăm expertize și pentru instalațiile acestora, luând în calcul toți factorii de risc în cazul unei intervenții.

Fie că se vor efectua consolidări, modernizări, reparații capitale, reabilitări, transformări sau extinderi, noi vom asigura nivelul de calitate al lucrărilor prin expertizele tehnice.

Pe toată durata realizării expertizei, menținem o comunicare constantă cu tine, în calitate de Beneficiar, precizând toate cerințele pe care trebuie să le îndeplinească lucrarea ta.

Vrei să modifici o clădire existentă în condiții de maximă siguranță, conform legilor în vigoare? Noi te ajutăm!


Contact

+40 720 544 052

office@mbbc.ro

Strada Codrul Cosminului, Nr.95, Brasov, Romania